اخبار

سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران

تاریخ برگزاری : 22 تا 24 خرداد 1398

محل برگزاری : سالن همایش های برج میلاد تهران

منبع

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

محل برگزاری : شهر تهران
زمان برگزاری : 1 تا 4 مرداد 1398